Zálohování a obnova dat

V mnoha případech jsou data pro uživatele cennější než-li výpočetní technika sama. Jejich případná ztráta může znamenat katastrofální důsledky.
 
V případě havárie datového úložiště posoudíme možnosti obnovy dat a pokud je možné data obnovit, obnovíme je. Po dohodě se zákazníkem jsou data odevzdána na zvoleném typu médií.
 
K poškození dat může dojít z mnoha příčin. Obecně lze doporučit, v případě podezření na ztrátu dat, nepokoušet štěstí, vypnout zařízení a kontaktovat odbornou firmu. V případě havárie a neodborné manipulaci s hardwarovými zdroji totiž může dojít k nevratnému poškození nebo přepsání dat, což může v konečném důsledku znemožnit jejich obnovení.

Copyright 2007, Multicom
Grafika a realizace: BONA MEDIA s.r.o.